NYHETER

Velkommen til UNIME
Carine Schackt og Julie Egeset har laget klinikken UNIME for ditt velvære.

Villa Fredheim er på instagram
@villafredheim

Studio for foto- og filmopptak
Ta kontakt med kim@tankenbak.no

Villa Fredheim på facebook
 www.facebook.com/villafredheim

Du finner viktig informasjon om Blommenholm på
www.blommenholmvel.no

OM NÆRINGSDRIFTEN

Kontorlokaler med sjel
Kontorlokalene i Villa Fredheim byr på stilfull, leken og kreativ sjarme. Rommene passer godt for den som vil tilby sine kunder en inspirerende og anderledes stemning. Alle lokalene er store, lyse og luftige og holdes kontinuerlig i god stand. I hovedhuset er takhøyden over tre meter, og de fleste av rommene vender ut mot hagen.

Villa Fredheim er en av de tomtene som har beholdt flere mål med ubebygget areal på Blommenholm, bare 700 meter fra Sandvika rådhus. Dette er for å ta vare på historien og for å verne om et godt, grønt miljø. Derfor oppfordrer vi til bruk av sykkel eller offentlig kommunikasjon når du skal hit, selv om vi også tilbyr gratis parkering til våre leietakere og deres besøkende.

Villa Fredheim ble bygd som prestegård i 1874 og var fra 1912 Munchs pensjonatskole til driften opphørte i 1945. Etter den tid har det vært utleie av lokaler til kommunal skoledrift, ulike kunstnere og for tiden til bedrifter innenfor bransjene design, fotografi, reklame, kommunikasjon, kultur, handel og helse. Vi for tiden ingen ledige lokaler.