Info til leietakere

Hentedag for avfall er torsdager
Alle må:
– brette, krønsje, hoppe oppå esker og kartonger o.l. før de hives i papirdunken
– sørge for at alle søppelposer er superknyttet – særlig matavfall
Merk! Obs! Plops! – De fleste pappkrus inneholder plast og skal i restavfall. Sjekk merking på avfallet før det hives. Og ta av tape på kartong og vinduer på konvolutter. Vask plasten osv. Lurer dere på noe er jeg sikker på at google har svaret.

Avfall
Avfall kastes i avfallsdukene mellom portene på gårdsplassen. Husk å resirkulere så mye som du kan og pakk inn skarpe gjenstander. Avfall som ikke får plass, plikter leietaker å fjerne for egen regning. Alle plikter å resirkulere matavfall i egne poser. Papir i dunken, mens plast er i egne sekker. Glass, metall og pant frakter leietaker selv bort. Mer info og hentekalender på Bærum kommunes nettsider, under fanen Ny rennovasjonsordning.

Restavfall: hentedag er fredager
Dersom det ikke er søppelsekker i dunkene, så ligger det flere sekker skjulet (der hvor papir og plast samles). Det må alltid benyttes sekker merket med Bærum kommune. Restavfall skal kun legges i dunken utenfor skjulet. For påminnelse om hentedager anbefaler vi å laste ned Bærum kommunes rennovasjons-app.

Havemøbler i solkroken ved studio
I sesong er det nå satt frem havemøbler foran studio (låvebygget med mannen til hest på veggen). Putene oppbevares, og skal legges tilbake i skjulet, etter bruk.

Rengjøring
Rengjøring av egne lokaler samt felleslokaler. Dersom leietaker ikke besørger renhold av felleslokaler, har utleier rett til å besørge slikt renhold på leietakers bekostning. Leietaker plikter da å dekke sin forholdsmessige andel av disse kostnadene.

Alarmanleggene
Alarmanleggene driftes kontinuerlig. Ved gjennomføring av tester vil det bli gitt beskjed på forhånd.

Vinduer
Husk å sette haspen på vinduer ved lufting og lukk vinduene når ingen er tilstede i lokalene.

Strøm
Strøm betales i leid lokale etter egen måler. Strøm i felleslokaler, betales etter forholdsmessig andel.

Parkering av bil og sykkel
Parkering av biler skal fortrinnsvis skje på eiendommen. Dersom det leietaker har behov for at det parkeres mer enn en bil skal dette avtales med Villa Fredheim i forkant. Ved parkering i tilstøtende veier ber vi om at det tas hensyn til Villa Fredheims naboer. Vi oppfordrer til at bilder ikke går på tomgang mens de står parkert på eiendommen. Sykler parkeres i stativet som nå er under skjultaket.

Sigarettstumper
Sigarettstumper, snus o.l. skal tas med inn og kastes i egne og egnede avfallsdunker.

Gulvene
Husk å beskytte gulvene. Sett møbelputer på alle møbler og ha plastbeskytter under kontorstoler og -bord med hjul. Ikke heng gjenstander på tømmerveggene (gjelder sidebygningen).

Haven
Haven benyttes etter avtale med Villa Fredheim.

Resirkulering

Resirkulering: hentedag er onsdager (se oversikt over datoer)
Papir-, plast-, glass- og metallemballasje kan oppbevares i det ytterste skjulet til det resirkuleres. Store mengder emballasje eller spesialavfall (elektrisk utstryr, batterier, blekkpatroner) plikter leietaker å fjerne for egen regning.

Papir resirkuleres i de oransje sekkene. De er til venstre i skjulet. Husk at drikkekartonger skal resirkuleres for seg.

Plastemballasje skal legges i klare perforerte sekker som må knytes igjen. Plasten skal være rengjort.

Dette kan ikke resirkuleres
Plastemballasje: plastleker, kulepenner, skumgummi o.l.
Papirinnsamlingen: tørkepapir eller annet papir som er forurenset av matrester, olje o.l.
For mer informasjon se: sortere.no eller gronnhverdag.no

Innsamling av papir, papp, drikkekartong og plastemballasje
Last ned kommunens app for å bli minnet om hentedagene.


h1p